1. Báo giá

Vui lòng cung cấp những thông tin theo các nội dung sau. Chúng tôi sẽ gửi báo giá trong vòng 24h kể từ khi nhận được thông tin.

  • Các bản vẽ kiến trúc sơ bộ: Bản vẽ phát thảo bằng tay, bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, bản vẽ kết cấu tòa nhà,…
  • Nội dung yêu cầu sản xuất: Hình ảnh/VR/Video/UE4 và số lượng sản phẩm yêu cầu.
  • Thời gian sản xuất yêu cầu.
  • Các vấn đề khác (nếu có)

Xin hãy gửi đính kèm qua email (info@div-arc.com) hoặc skype: info@div-arc.com

2. Trao đổi thông tin

Sau khi hai bên đồng ý làm việc, để có thể hiểu kĩ hơn ý muốn của khách hàng, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp qua email, điện thoại, Skype, Line.

3. Tiến hành làm việc

4. Gửi sản phẩm lần 01

Chúng tôi sẽ gửi sản phẩm lần 01, nếu có bất cứ vấn đề chỉnh sửa chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa miễn phí trong 02 lần.

5. Giao sản phẩm hoàn thiện

Gửi file mềm dưới dạng PNG, PDF, JPG, VIDEO, UE4,.. qua email

6. Thanh toán

Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn vào ngày 25 mỗi tháng.